“Tel jij nog mee als je 82 bent?”

“Tel jij nog mee als je 82 bent?”

De seniorenbeweging OKRA en de ngo Wereldsolidariteit doen een oproep aan beleidsmakers om senioren een stem te geven. Met een opvallende sociale media-actie. De kopstukken van de partijen zijn door een verouderingsapp gehaald en krijgen de prangende vraag: ‘Ooit had ik iets te zeggen, tel jij nog mee als je 82 bent?’ Aan de andere kant van de wereld in Bangladesh, doet de gezondheidsorganisatie GK dezelfde oproep aan hun beleidsmakers.

“In de jaren ’80 hadden we nog heel wat oudere politici, o.a. door de Senaat. Senatoren moesten minstens 40 jaar oud zijn. Ook in de Kamer waren heel wat oudere volksvertegenwoordigers. Vanaf het ogenblik dat men is gaan spreken van politiek personeel werd het logisch dat ook onze politieke vertegenwoordigers ‘op pensioen gingen’.

Vandaag is het aantal 65-plussers geminimaliseerd. Ook in de gemeenten is de gemiddelde leeftijd sterk gedaald, vanaf het ogenblik dat burgemeesters en schepenen een hogere vergoeding ontvingen (ergens begin 2000). Ook dit is een vorm van professionalisering die ouderen weggeduwd heeft, maar in mindere mate dan bij de Vlaamse en federale overheid.

Nochtans zouden de democratische rechten voor alle burgers dezelfde moeten zijn. In de feiten is dit niet zo. Voor vrouwen werd hiervoor het zogenaamd ritssysteem ingevoerd, waardoor het relatief aantal vrouwen in de parlementen sterk gestegen is.”

Johan Truyers van OKRA

 

“Breng ouderen terug in beeld. Ze brengen sociale harmonie in lokale gemeenschappen. Zij weten hoe belangrijk het is om bij conflicten samen te zitten. Ze zorgen voor kleinkinderen maar wie zorgt voor hen wanneer ze zorgen hebben? Geef hen de waardigheid die ze verdienen. Voorzie en garandeer minimumservices die ze nodig hebben. Maar een ruim dienstenaanbod is niet voldoende. Veel ouderen sterven voor ze dood zijn omdat ze in eenzaamheid leven, omdat jongeren ze geen respect betuigen. Beleidsmakers op elk niveau moeten hierin investeren. Ouderen moeten hoger op de politieke agenda staan.”

Doctor Kadir van GK

 

Read also:

Algemene situering

40% of Belgians in favour of stopping care after 85 years old

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares